GALLERY FORCE PRODUCT

 • 001_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 002_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 003_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 004_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 005_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 006_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 006_outdoor-Light-Force-Product.jpg
 • 006_Underwater-Light-Force-Product.jpg
 • 007_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 008_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 009_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 010_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 011_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 012_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 013_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 014_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 015_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 016_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 017_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 018_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 019_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 020_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 021_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 022_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 023_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 024_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 025_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 026_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 027_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 028_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 029_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 030_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 031_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 032_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 033_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 034_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 035_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 036_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 037_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 038_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 039_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 040_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 041_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 042_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 043_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 044_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 045_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 046_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 047_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 048_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 049_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 050_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 051_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 052_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 053_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 054_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 055_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 056_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 057_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 058_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 059_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg
 • 060_Fountain_nozzle-Force=Product.jpg

ข้อตกลงการให้บริการ FORCE PRODUCT
Force Product Logo

FORCE PRODUCT ฟอร์ซ โปรดัคท์ เป็นระบบขายสินค้าแบบออนไลน์ การสั่งซื้อสินค้าต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไข ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การสั่งซื้อสินค้าใดๆ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการนี้

เงื่อนไขและการรับประกันสินค้า (อย่างย่อ)

1.ร้านเปิด จ-ส หยุด อ. และหยุดตามวันนักขัตฤกษ์
2.สินค้ารับประกัน 90วัน และ 1ปี เฉพาะประเภทใช้ไฟฟ้า
2.สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน คืน-ฝากขาย
3.สินค้าทดลองแล้วกลายเป็นของมือ2ทันที ไม่รับเปลี่ยนคืน ฝากขาย
4.สินค้าราคาสูงกว่า ไม่สามารถคืนเงินส่วนต่างได้

เงื่อนไขสินค้า

 • สินค้าทุกตัว ราคายังไม่รวม vat ทางร้านตรวจสอบความเรียบร้อย พร้อม ถ่ายรูป ยืนยันสินค้า ก่อนจัดส่งให้ผู้ซื้อ
 • สินค้าซื้อแล้วทางร้านขอสงวลไม่รับเปลี่ยน แลก คืน หรือฝากขาย ทุกกรณี
 • สินค้าชำรุดเนื่องมาจากการขนส่ง ผู้ขายไม่สามารถรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้ได้ ผู้ซื้อจำเป็นต้องใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากทางขนส่งเอาเอง (โปรดถ่ายวีดีโอก่อนแกะสินค้าทุกครั้ง)
 • การเคลมสินค้าจากข้อผิดพลาด เช่น สินค้าชำรุด สินค้าผิดสเปค สินค้าไม่ครบ เป็นต้น การขอเคลมสินค้า ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดไปจากทางโรงงาน หรือจากผู้ขาย แจ้งข้อผิดพลาดสินค้าได้ภายในไม่เกิน 7 วันเท่านั้น (หลังจากนั้นจะไม่รับเคลมแม้จะอ้างว่าเพิ่งนำมาใช้งาน หรือเพิ่งเปิดกล่องก็ตาม) พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และถ่ายรูปสินค้า และวีดีโอสินค้าขณะเปิดกล่อง ก่อนขอเคลมสินค้าทุกครั้ง และต้องส่งสินค้ากลับคืนมาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กลับผู้ขาย หลังจากแจ้งเรื่องสินค้าชำรุดแล้วภายใน 3วัน หากไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ขายขอปฎิเสธการเคลมสินค้าทุกกรณี
 • ระยะเวลาขอเคลมสินค้าต้องไม่เกิน 7 วัน ระยะเวลาจัดส่งสินค้ากลับคืนต้องไม่เกินภายใน 3 วันหลังแจ้งผู้ขายแล้ว โปรดยืนยัน หลักฐานใบขนส่งทางไลน์ (ไม่นับการขนส่งมาถึง) หากไม่ส่งสินค้ากลับมาภายใน 3 วันหลังแจ้งเคลม ถือว่าผู้ซื้อสละสิทธิ์การขอ เคลมสินค้า กรณีแจ้งแล้วขอใช้งานต่อ เจตนาหวังผลอื่นใด หรือเพื่อขอใช้ฟรีแล้วส่งคืน โดยเอาข้อบกพร่อง หรือสร้างเรื่องข้อบกพร่องของสินค้า เพื่อหวังผลประโยชน์จากการใช้งาน จะไม่อยู่ในเงื่อนไขนี้เงื่อนไขการชำระเงิน

 • จัดส่งสินค้า ต่อเมื่อชำระค่าบริการสินค้าครบจำนวนแล้ว
 • รับเฉพาะเงินโอนเข้าบัญชี หรือเงินสดเท่านั้น ค่าธรรมเนียมต่างๆผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่สามารถหักจากยอดจ่ายค่าสินค้าได้
 • เมื่อผู้ซื้อชำระเงินค่าสินค้าแล้ว ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ไม่สามารถดำเนินการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้
 • เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์แล้ว จะต้องทำการโอนเงินชำระค่าสินค้าภายใน 1 วัน(24ชม.) มิฉะนั้นการสั่งซื้อสินค้าถือเป็นโมฆะ และหากต้องการสั่งซื้อสินค้า จะต้องทำรายการสั่งซื้อใหม่อีกครั้ง เนื่องจากสินค้าอาจหมด(เฉพาะระบบตะกร้าสินค้า)
 • กรณีสั่งจองสินค้า รวมทั้งสินค้า Pre-order ผู้ซื้อต้องวางเงินมัดจำค่าสินค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 500-1,500บ. หรือ 30%, 50%-100% ของราคาสินค้านั้นๆ (มัดจำขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า) หากยกเลิกสินค้า จะไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้
 • โปรดตรวจสอบสเปคสินค้าให้ถูกต้อง ก่อนวางเงินค่ามัดจำสั่งซื้อสินค้า หลังวางเงินค่ามัดจำสั่งซื้อสินค้าแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินค่าสินค้าได้ เมื่อสินค้าพร้อมแล้ว และผู้ขายแจ้งกับผู้ซื้อให้ทราบแล้ว แต่ผู้ซื้อไม่มารับสินค้า หรือไม่โอนเงินส่วนที่เหลือของค่าสินค้านั้นๆ ภายใน 10วัน ผู้ขายจะถือว่าผู้ซื้อสละสิทธิ์ ทั้งในสินค้านั้นๆ และเงินมัดจำ
 • หมายเหตุ เฉพาะกรณีมัดจำ 50%-100% ของราคาสินค้านั้นๆ จะถูกแบ่งออกเเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ครึ่งหนึ่งของยอดจากการมัดจำนี้ จะถูกริบเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย  ส่วนที่ 2 อีกครึ่งหนึ่งของการมัดจำ สามารถเปลี่ยนมาซื้อสินค้าชนิดอื่นๆ ของทางร้านเพื่อทดแทนได้และต้องซื้อภายใน 10 วันเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินสด เงินโอน หรือเช็คต่างๆได้ และหากเกิน 10 วัน ผู้ขายจะถือว่าผู้ซื้อสละสิทธิ์ ทั้งในสินค้านั้นๆ และเงินมัดจำ

 

เงื่อนไขการจัดส่ง

 • ไปรษณีย์ธรรมดา, ลงทะเบียน, EMS เก็บค่าดำเนินการ โดยประเมินจากขนาด น้ำหนักของสินค้า
 • ขนส่งเอกชนทั่วไป Flash Express, Kerry Express, Nim Express, NTC, IT-Transport และอื่นๆ ที่อยู่ในเขตเดียวกันกับทางร้านค้า เก็บค่าดำเนินการ โดยประเมินจากขนาด น้ำหนักของสินค้า กรณีฟรีค่าขนส่ง หมายถึงขนส่ง เอกชนทั่วๆไปตามที่แจ้งด้านบนและตามที่ทางเราสะดวกใกล้บ้านเท่านั้น ไม่รวมขนส่งประเภทต้องเหมารถ เช่น Lalamove, Line man รถรับจ้างต่างๆ
 • หากลูกค้าต้องการระบุให้เราไปส่งยังบริษัทขนส่งอื่นๆเฉพาะ ต้องมีค่าดำเนินการในการเดินทาง กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ค่าบริการตามระยะทาง
 • กรณีมารับสินค้าเอง นัดรับสินค้า ตามวัน เวลา (โทรนัดล่วงหน้า รังสิตคลอง2 ฟรีค่าดำเนินการ และต้องมัดจำค่าสินค้า 30, 50%-100% เพื่อยืนยันการสั่งซื้อจริง)
 • จัดส่งตามที่กันดารห่างใกล หรือเกาะต่างๆ เช่น เกาะลันตา เกาะพะงัน เกาะสมุย เกาะช้าง เกาะภูเก็ต ฯล หรือเกาะที่ต้องใช้เรือข้ามฟาก บวกเพิ่มอีก 50บ.
 • หลังจัดส่งจะมี สลิปหลักฐานใบขนส่ง เลข Tracking no. ส่งให้ผู้ซื้อทราบทางไลน์ ผู้ซื้อเป็นผู้ติดตามสินค้าเอง กับทางขนส่งได้โดยตรง
 • กำหนดระยะเวลาจัดส่งสินค้า โอนชำระค่าสินค้าก่อนบ่าย จัดส่งสินค้าวันนั้น หลังบ่ายจัดส่งวันถัดไป (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และสินค้าบางประเภทที่ต้องสั่งประกอบ หรือสั่งนำเข้าพิเศษเพิ่มเติม หรือหมด)
 • กำหนดระยะเวลาจัดส่งสินค้า(เฉพาะสินค้าที่วางมัดจำ) หลังผู้ซื้อวางเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว สินค้าจะถูกนำเข้าภายใน 30-40วัน หรืออาจมากกว่าขึ้นอยู่กับการขนส่งแต่ละรอบ หรือเป็นสินค้าที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ขอสั่งจองไว้ก่อนก็ตาม หลังจากผู้ซื้อโอนเงินในส่วนที่เหลือทั้งหมด หลังจากที่มีสินค้าแล้ว ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อ ผ่านทางระบบขนส่งภายในประเทศภายใน 1-3 วันทำการ หรือแล้วแต่การตกลง ของการจัดส่งในแต่ละครั้ง แต่ไม่เกินภายใน 10วัน หากเกินเพราะปัญหาของผู้ซื้อเอง เช่นเงียบไป หรือยังไม่พร้อมที่จะรับสินค้านั้นๆ จะมีค่าปรับ ค่าฝากวางและค่าดูแลสินค้า 100ละ 1 บาท/วัน จากยอดรวมสินค้าที่สั่งซื้อ


เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 • สินค้าประเภทโลหะ : ทนต่อการใช้งานโดยสภาพที่เป็นโลหะของมันเอง จึงไม่มีการรับประกันสินค้าใดๆ สินค้าชำรุดหรือใช้งานไม่ได้จากร้าน เปลี่ยนได้ภายใน 7 วัน หลังซื้อเท่านั้น 
 • สินค้าประเภทพลาสติก : ไม่มีการรับประกันใดๆ สินค้าชำรุดหรือใช้งานไม่ได้จากผู้ขาย ขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายใน 7 วัน หลังซื้อเท่านั้น 
 • สินค้าประเภทโคมไฟ : รับประกัน 1 ปี (ไฟใต้น้ำ ip 68 รับประกัน 1ปี เฉพาะน้ำเข้าเท่านั้น ไฟช๊อต ขาด เสียเนื่องจากการใช้งาน ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันนี้) ไฟเสีย ไม่ติด สินค้าชำรุดจากร้าน เปลี่ยนได้ภายใน 7 วันหลังซื้อเท่านั้น น้ำเข้าเคลมได้เพียง 1 ครั้ง สินค้าเคลมรับประกัน อายุต่อจากดวงแรก กรณีซ่อม เปลี่ยนอะหลั่ย เฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ได้เท่านั้น(รับประกันซ่อม 30วัน) ไฟใต้น้ำบางรุ่นต้องอยู่ใต้น้ำเท่านั้น ประเภทไฟสระว่ายน้ำต้องใช้กับสระว่ายน้ำหรือน้ำที่สะอาดตลอดเท่านั้น โปรดศึกษาการใช้งานและการติดตั้งโดยถูกวิธี เมื่อผู้ซื้อ รับสินค้าแล้วจำเป็นต้องตรวจสอบการใช้งานและสเปคให้ถูกต้อง หากมีปัญหาสินค้าชำรุดจากร้านโปรดส่งคืนภายใน 7 วันเท่านั้น (หลังจากนั้นจะไม่รับเปลี่ยนแม้จะอ้างว่าเพิ่งนำมาใช้งานก็ตาม)
 • ไฟใต้น้ำทุกชนิด IP68 และไฟส่องส่วนทางเดิน และต้นไม้ ทุกชนิด IP65-IP67 ห้ามถอดน็อต เปิดฝา เจาะรู แก้ไขหรือดัดแปลงใดๆ ทั้งก่อนใช้และหลังใช้ทั้งสิ้น  การถอดน็อต เปิดฝา แก้ไขหรือดัดแปลงใดๆ อาจนำมาซึ่งน้ำซึมเข้า จนตัวหลอดไฟและระบบได้รับความเสียหาย ทางเราจะถือว่าสิ้นสุดการรับประกันทันที
 • อุปกรณ์ ไฟใต้น้ำ เช่น หม้อแปลงไฟ กล่องควบคุมไฟ รีโมท รับประกัน 90วัน
 • การเคลมสินค้า สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมๆ ที่ไม่ได้ถูกแก้ไขหรือดัดแปลงใดๆมาก่อน เช่น พ่นสีทับ ทาซิลิโคน ตัดสายไฟทิ้งจนหมด ตัวเรือนบุบสลาย หรือพยายามกลบเกลื่อน ตบตา ซ่อนเล้นปิดบังความเสียหาย ด้วยวิธีการต่างๆเป็นต้น เหล่านี้ถือว่าหมดประกันทันที จะไม่สามารถเคลมคืนได้
 • การต่อไฟฟ้าผิดพลาด สายไฟฟ้าช็อตใต้น้ำ ไฟฟ้าลัดวงจร และการใช้อุปกรณ์แปลงไฟที่ไม่ได้มารตฐาน หรือไม่เป็นไปตามสเปคของสินค้า จนนำมาซึ่งความเสียหาย จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันนี้
 • การกระทำที่นำมาซึ่งการกระแทกจนอุปกรณ์ภายในและภายนอกชำรุดหรือตัวสินค้าแตกหัก จนได้รับความเสียหาย จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันนี้
 • การเปิดไฟ รวมทั้งหม้อแปลงไฟ ใช้งานตลอด เกิน 12 ชม.ขึ้นไป หรือเปิดทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืน จนนำมาซึ่งความเสียหาย ทั้งหลอดไฟและหม้อแปลงไฟ จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันนี้
 • สินค้าทุกประเภทของร้าน ไม่ว่าจะเป็น หัวน้ำพุ ไฟทุกประเภท รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำหน่ายจากร้าน ฟอร์ซ โปรดัคท์ หากมีปัญหาสินค้าชำรุดจากร้าน หรือส่งผิด โปรดส่งคืนภายใน 7 วันเท่านั้น หลังจากนั้นจะไม่รับเปลี่ยนหรือคืน แม้จะอ้างว่าเพิ่ง ได้รับ เพิ่งแกะกล่อง หรือเพิ่งนำมาใช้งานก็ตาม
 • การเปลี่ยน เคลม สินค้าต้องมีใบเสร็จยืนยันทุกครั้ง


ไม่รับประกันการเกิดสนิม
โปรดศึกษา สาเหตุการเกิดสนิมก่อนการใช้งาน


เงื่อนไขการคืนเงิน

 • เมื่อผู้ซื้อทำการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินมาแล้ว แต่ทาง ฟอร์ซ โปรดัคท์ ไม่พร้อมส่งสินค้า เนื่องจากสินค้าหมด ทางฟอร์ซ โปรดัคท์ ยินดีคืนเงินให้กับลูกค้า
 • โอนเงินผิดบัญชี โอเงินเข้ามาบัญชีเราแล้วแจ้งว่า โอนเงินผิดบัญชี โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินผิด โดยยอดเงินต้องไม่ตรงกับใบเสนอราคาสินค้า หรือไม่ตรงกับราคาสินค้าที่ทางเราได้เคยแจ้งไปก่อนหน้านี้ จึงสามารถโอนเงินกลับคืนให้ได้ และใช้เวลาพิจราณาตรวจสอบหาความจริง ภายใน 7 วัน

เงื่อนไขการเป็นไปตามร้านฟอร์ซ โปรดัคท์ กำหนด

 


เกี่ยวกับเรา
ติดต่อ

วีดีโอ หัวน้ำพุแบบต่างๆ fountian nozzle

STOCK FORCE PRODUCT